zoom in zoom out

Heydər Əliyev.90X73.kətan.yağlı-boya.müəllif texnikası.2016