feature image

Bənzərsiz fırça ustası

21.10.2012 Bənzərsiz fırça ustası Naxçıvanlı rəssam İlham Mirzəyev üçün ötən il ciddi yaradıcılıq nailiyyətləri ilə yadda qaldı. 10-a yaxın tablosu il boyu Rusiya rəssamlarının "Slavyan mədəniyyəti həftəsi" çərçivəsində Almaniya, Bolqarıstan və Rusiyada təşkil etdikləri sərgilərdə nümayiş etdirildi və adını qaliblərin sırasına yazdı. Onu da qeyd edək ki, "Slavyan mədəniyyəti həftəsi" çərçivəsində beynəlxalq sərgilər Moskva, Sankt-Peterburq, Berlin və Sofiya şəhərlərində ötən ilin əvvəlindən sonuna kimi təşkil olundu. Bu sərgilərdə əsasən eksperimental rəngkarlıq nominasiyası üzrə hər dəfə birinci yeri alan rəssam İ.Mirzəyevin yaradıcılığında heç kimə bənzəməməyə çalışması, bəlkə də fərqli və həddən ziyadə fərdi yaradıcılıq üslubu münsiflər heyətinin il boyu onun işlərinə yüksək qiymət verməsinə səbəb olmuşdur. Rəssamın özünə gəldikdə isə, Şərq fırçasına slavyan sevgisini adi bir hal sayır, işlərinin maraq doğurmasını isə anadan olduğu torpağın - Naxçıvanın zəngin və sərt təbiətindən, genetik yaddaşından bəhrələnməsi ilə izah edir. İ.Mirzəyev rəssam kimi formalaşmasında ulu öndər Heydər Əliyevin dəstəyi ilə yaradılan Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı Naxçıvan şöbəsinin böyük əməyi olduğunu həmişə qeyd edir: - Hər bir istedadın formalaşması üçün yaradıcı mühit vacibdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni intellektual, yaradıcı rəssamlar nəslinin formalaşmasında ulu öndər Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Ulu öndər hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində muxtar respublikadan istedadlı gəncləri təhsil almaq üçün keçmiş Sovet İttifaqının ən məşhur təhsil ocaqlarına göndərirdi. Bunlardan mərhum rəssam Mircəlil Seyidov Sankt-Peterburq, Məmmədəli Ələkbərov Moskva səhərlərindəki ali rəssamlıq məktəblərində təhsillərini başa vurub muxtar respublikaya peşəkar rəssamlar kimi qayıtdılar. Bir qədər sonra xüsusi istedadı və saf əqidəsi ilə seçilən Mircəlil Seyidov həmin təşkilatın sədri seçildi. Sərgilərimizin açılışına ulu öndər özü gələrdi, yaradıcılığımıza qiymət verərdi. Sevindirici haldır ki, bu gün də Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov yerli rəssamların qayğılarının həll edilməsinə, sərgilərinin təşkilinə dəstək verir. Əgər bu gün mənim yaradıcılığıma maraq varsa, düşünürəm ki, bu, yalnız mənim yox, yaradıcılıqda ünsiyyət qurduğum bütün insanlarla, ələlxüsus Naxçıvan rəssamları ilə bağlıdır. Odur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradıcılıq mühiti yaradan və bu mühiti qoruyan insanların hamısına minnətdaram. Hər bir yaradıcı şəxs gərək elə çalışıb yaratsın ki, başqalarından fərqli iz qoya bilsin. Bunun üçün isə daim oxumaq, öyrənmək lazımdır. Ruhiyyə RƏSULOVA, Naxçıvan şəhəri