zoom in zoom out

Şəhər mənzərəsi.27X40.s-b.k.2016