zoom in zoom out

Antik büst-seriyasından.125X90.k.y.b.müəllif texnikası.2017