zoom in zoom out

Atılmış cənnət-seriyasından.100X130.k.y.b.müəllif texn.2019