zoom in zoom out

Günəşli qış-seriyasından.62X80.5.k.y.b.müəllif texn.2020 (2)