zoom in zoom out

Göz bəbəyi.(triptix).120X240.k.y.b.müəllif texn.2022